1.  Bendrosios sąlygos

1.1. Žaidimo organizatorius – UAB „Sorbum LT“, įmonės kodas 125767647, adresas: J. Jasinskio g. 16G, Vilnius LT-01112.
1.2. Žaidimas vyksta visose Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiose parduotuvėse (toliau – Žaidimo vieta).
1.3. Žaidimas prasideda 2016 m. gruodžio 05 d. ir baigiasi 2016 m. gruodžio 29 d. (toliau – Žaidimo laikotarpis).
1.4. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos rezidentai.

2. Prizų fondas

2.1. Pagrindinis prizas - Pasivažinėjimas su B. Vanagu šturmano vietoje – 1 laimėjimas.
2.2. Savaitinis prizas - B. Vanago komandos marškinėliai. Bendras galimų laimėti prizų kiekis 10 vnt.
2.3. Kasdieninis prizas - B. Vanago gertuvės. Bendras galimų laimėti prizų kiekis 70 vnt.
2.4. Kasdieninis prizas - Unikalios technologijos ledo tirpsmo vandens Melt Water STILL pakuotės (0,5 l). Bendras galimų laimėti prizų kiekis 100 vnt.

3. Žaidimo vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos

3.1. Norėdamas dalyvauti Žaidime asmuo turi:
3.1.1. Žaidimo vietoje, Žaidimo laikotarpiu vienu pirkimu įsigyti bent vieną iš išvardintų gaminių:

BAR kodas

Prekės pavadinimas

4779032570244

Melt Water vanduo (negazuotas/still) 1,5L

4779032570534

Melt Water vanduo (negazuotas/still) 1,0L

4779032570275

Melt Water vanduo (negazuotas/still) 0,5L

4779032570251

Melt Water vanduo (gaz/sparkling) 1,5L

4779032570268

Melt Water vanduo (gaz/sparkling) 1,0L

4779032570282

Melt Water vanduo (gaz/sparkling) 0,5L


3.1.2. Išsaugoti pirkimo kvitą su jame įrašyta, žaidime dalyvaujančia preke.
3.1.3. Pirkimo kvitą nemokamai registruoti internetinėje svetainėje www.meltdakar.lt nurodant pirkimo kvito numerį (arba prisegti pirkimo kvito nuotrauką), savo vardą ir pavardę, savo telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
3.2. Vieną Žaidimo sąlygas atitinkančio pirkimo kvitą galima registruoti tik vieną kartą.
3.3. Su skirtingais Žaidimo sąlygas atitinkančiais pirkimo kvitais dalyvavimo skaičius neribojamas.
3.4. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą pirkimo kvito numerį, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, netikrus duomenis, ar kiti panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai įtakoti Žaidimą, ar sukelti žalą Žaidimo organizatoriui ir/ar kitiems asmenims, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
3.5. Asmuo registruodamas savo įsigijimą Žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys Žaidimo organizatorius ir internetinio puslapio administratorius. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, skelbimo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Dalyvaudamas šiame žaidime, dalyvis leidžia organizatoriui naudoti jo duomenis Žaidimo tikslams ir laimėjimo atveju paskelbti laimėtojo vardą, pavardę, internetinėje svetainėje www.meltdakar.lt ir kitose žiniasklaidos priemonėse. Dalyvis, atskirai organizatoriui pateiktu pranešimu nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
3.6. Žaidimo dalyviui būtina išsaugoti pirkimo kvitą iki Žaidimo pabaigos. Neišsaugojus kvito, laimėjimo atveju, prizas nebus atiduodamas.

4. Laimėtojų nustatymas ir prizų atsiėmimas
4.1. Šių taisyklių 2.3 ir 2.4 nurodytų kasdieninių prizų laimėtojai Žaidimo laikotarpiu bus kas dieną nustatomi atsitiktinumo principu ir skelbiami internetinėje svetainėje www.meltdakar.lt.
4.2. Šių taisyklių 2.2 nurodyto savaitinio prizo laimėtojai Žaidimo laikotarpiu bus nustatomi savaitgaliais atsitiktinumo principu ir skelbiami internetinėje svetainėje www.meltdakar.lt.
4.3. Šių taisyklių 2.1 punkte nurodyto pagrindinio prizo laimėtojas bus atsitiktinumo principu nustatomas iš visų Žaidime dalyvauti užsiregistravusių dalyvių ir skelbiamas 2016 m. gruodžio 30 dieną internetinėje svetainėje www.meltdakar.lt.
4.4. Prizų laimėtojai kasdien bus informuojami apie laimėjimą trumpąją žinute (sms) ir elektroniniu paštu. Loterijoje dalyvaujantys, bet prizų nelaimėję asmenys apie tai bus informuojami elektroniniu paštu.
4.5. Organizatorius 10 darbų dienų laikotarpyje nuo laimėtojų paskelbimo internetinėje svetainėje www.meltdakar.lt susisieks su laimėtojais.
4.6. Laimėtojai atsiima prizus UAB „Sorbum LT“ veiklos padaliniuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.
4.7. Jei laimėtojas 10 darbo dienų laikotarpyje po laimėjimo negali būti pasiekimas telefonu/el. paštu ir/ar nesusiderina vietos ir laiko (10 dienų laikotarpyje) kur bus atsiimamas prizas, ir/ar suderintoje vietoje ir laiku neatvyksta atsiimti prizo, ar yra kitos su laimėtoju susijusios aplinkybės, trukdančios perduoti prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir organizatorius gali jį naudoti savo nuožiūra.
4.8. Atsiimant prizą, laimėtojas privalo pateikti pirkimo kvitą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Laimėtojas atsiimdamas prizą, privalo pasirašyti prizo priėmimo-perdavimo aktą. Jeigu laimėtojas yra nepilnametis, prizą atsiima jo tėvai arba globėjai.
4.9. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo, panaudojimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
4.10. Prizo vertė neišmokama grynaisiais ir nekeičiama į kitas prekes/paslaugas.
4.11. Organizatorius nėra atsakingas už prizų kokybę ir tolesnį jų naudojimą.

5. Baigiamosios nuostatos
5.1.
Žaidimo dalyviui tenka bet kokios kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės Žaidimo dalyvio situacijos, taip pat susijusios su dalyvavimu Žaidime, prizo atsiėmimu bei tolesniu prizo naudojimu.
5.2. Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti. Organizatorius nėra atsakingas už techninius sutrikimus, sistemos ar internetinės svetainės gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo Žaidime galimybės ar naudojimasis Žaidimo internetine svetaine.
5.3. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio Žaidimo taisykles bei sąlygas.
5.4. Skundai dėl šio Žaidimo sąlygų pažeidimo turi būti pareikšti raštu, nurodant nusiskundimus ir argumentus, pridedant reikiamus įrodančius dokumentus ir siunčiami adresu UAB „Sorbum LT“, įmonės kodas 125767647, adresu:  J. Jasinskio g. 16G, Vilnius LT-01112 arba el. paštu sorbum@sorbum.eu, iki 2017 m. sausio 06 d. Žaidimo organizatorius peržiūri skundus ir per 30 dienų pateikia savo atsakymą.
5.5. UAB „Rimi“,  UAB „Maxima LT“, UAB „Sorbum LT“, UAB „Melt Water“  darbuotojai negali dalyvauti šiame Žaidime.
5.6. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles, apie pakeitimus paskelbiant internetinėje svetainėje www.meltdakar.lt.
5.7. Kontaktai pasiteiravimui: win@sorbum.eu.

Benediktas Vanagas

Tapk B. Vanago šturmanu gruodžio 30 d.

Įvesk savo duomenis

Sutinku su taisyklėmis

Rimi check Maxima check Statoil check Lukoil check